Sannaistenlahti sijaitsee Merimaskun kunnan länsiosassa Riittonpään, Sannaisten, Ponsaaren, Kukolaisten ja Köylijärven kylien alueella. Lahden pinta-ala normaaliveden aikana on noin 50 hehtaaria. Lahti on yhteydessä mereen kapean, noin 200 m pitkän ja alle 10 m leveän salmen, Rauman, kautta. Rauma uhkasi kasvaa umpeen ja matalan veden aikana siitä pääsi enää soutuveneellä, kunnes 1970-luvun alussa se ruopattiin ja ruoppausmassat läjitettiin rannoille. Ruoppaus uusittiin myöhemmin, taisi olla 80-luvulla. Lahti on matala keskisyvyyden ollessa tuskin kolmea metriä enempää. Se on voimakkaasti rehevöitynyt ja järviruokoa kasvaa kaikilla, myös kallioisilla rannoilla. Lahdessa on 2 pientä saarta, Tiirokari luoteisosassa ja Tiirakallio koillisosassa. Lahden rantamilla on 2-3 vanhaa pientilaa ja parikymmentä kesäasuntoa.

Asuin jonkin aikaa Sannaistenlahden rannalla 1970-luvuna alussa. Sitä ennen ja sen jälkeen olen retkeillyt lahdella paljon. En ole koskaan järjestelmällisesti laskenut lahden pesimälinnustoa, vaan olen kirjannut havainnot muistivihkoon. Havaintojeni perusteella esitän seuraavassa lajikohtaisen luettelon parimääräarvioineen ja kommentteineen. Havainnot ovat 70-luvulta, ellei muuta mainita.

Vesilinnut

Silkkiuikku. 1 pari Tiirokarin ja 1 pari Tiirakallion ruovikoissa.
Kyhmyjoutsen. Ensimmäinen pesintä 1984 Tiirokarin ruovikossa, sen jälkeen vuosittain 1 pari, joskus toinen pari Tiirakallion ruovikossa.
Sinisorsa. Noin 4 paria.
Haapana. 1 pari Tiirokarilla toisinaan.
Tavi. 1-2 paria, pesinyt metsälammilla.
Lapasorsa. 1 pari Hevosluodossa 2004.
Tukkasotka. 1-2 paria Tiirokarilla 1970-luvun lopulta alkaen.
Punasotka. 1-2 paria Tiirokarilla 1970-luvun lopulta alkaen.
Telkkä. Rantauutuissa ja luonnonkoloissa pesii 6-10 paria.
Isokoskelo. 1 pari joinakin vuosina.
Nokikana. Ensipesinnät 1970-luvulla, 3-5 paria pesii.

Rantalinnut

Töyhtöhyyppä. 1-2 paria Ponsaaren pelloilla.
Taivaanvuohi. 3-4 paria, joista 2 Hevosluodon rantaniityllä.
Lehtokurppa. Useita reviirejä rantametsissä.
Kuovi. Pari pesi Hevosluodon rantaniityllä ja pellolla, viimeinen havainto 1970.
Rantasipi. Noin 3 paria kalliorannoilla.
Metsäviklo. 1-2 paria rantametsissä.
Punajalkaviklo. 1-2 paria Hevosluodon ja Tiirokarin tienoilla.
Kalalokki. 1 pari Tiirakalliolla, 1 pari Keskluodossa ja 80-luvulta alkaen 5-8 paria Tiirokarilla.
Kalatiira. Tiirakalliolla pesinyt vuosittain ainakin 1 pari mutta pesintä yleensä tuhoutunut häirinnän vuoksi. Nykyisin karin ollessa suojeltu siellä pesii lähes 10 paria. 80- ja 90-luvuilla Tiirokarilla pesinyt vaihteleva määrä, 1-5 paria.
Lapintiira. 1987 ja 1988 pesi pari Tiirokarilla.

Tikat ja varpuslinnut

Harmaapäätikka. Rantametsissä 1-3 paria.
Pikkutikka. Rantametsissä 1-3 paria.
Käenpiika. Useita pareja rantametsissä ja pihoilla.
Kiuru. Pelloilla 3-4 paria: Hevosluoto 1, Antola 1 ja Ponsaari 1-2 paria.
Haarapääsky. Pari Hevosluodossa, pari Leppäkarissa ja pari Kalliossa.
Räystäspääsky. Pienet yhdyskunnat itärannan kahdessa kesähuvilassa.
Niittykirvinen. 1 pari Hevosluodon rantaniityllä.
Västäräkki. Useita pareja rannoilla ja pihoissa.
Pikkulepinkäinen. Pari Hevosluodossa, pari Merilässä ja pari Ponsaaressa.
Kottarainen. Useita pareja pihoilla.
Harakka. Pari Hevosluodossa ja pari Ponsaaressa.
Varis. Ainakin 3 paria rantametsissä.
Ruokokerttunen. Muutama pari 70-luvun jälkeen.
Rytikerttunen. 2 paria Tiirokarin ja Hevosluodon ruovikoissa. 80-luvulta useita pareja.
Luhtakerttunen. Ainakin 1979 ja 1982 Merilässä 1 Ä.
Viitakerttunen. 8.6.2003 Ä Varjonen.
Rastaskerttunen. 1 Ä 11.6.2006 Tiirokarin ruovikossa.
Kultarinta. Pesinyt useina vuosina Merilässä.
Kivitasku. Pari Hevosluodossa, 2 paria Ponsaaressa, pari Leppäkarissa ja pari Kalliossa.
Pensastasku. Pari Hevosluodossa ja Ponsaaressa.
Leppälintu. Pari Leppäkarissa, pari Merilässä ja pari Huvilaniemessä.
Satakieli. 70-luvulta alkaen muutamia pareja.
Hömötiainen. Ainakin 4 paria rantametsissä.
Urpiainen. Pesintä Merilässä 9.-16.6.2002.
Punavarpunen. Muutamia pareja 70-luvun lopulta alkaen.
Pajusirkku. 2-3 paria Tiirokarin ja Hevosluodon ruovikoissa; myöhemmin muuallakin.

Muita lajeja

Ruskosuohauka. Pari pesi Tiirokarin-Hevosluodon ruovikossa ainakin vuonna 1988.
Kalasääski. Kalasteli säännöllisesti Tiirokarin matalikolla vuosina 1966-74, pesä Uudenkartanon metsässä.
Kurki. Vuonna 2004 pari soidinteli Tiirokarin ruovikossa.
Helmipöllö. Pesi palokärjenkolossa Keskluodossa 1960-luvun puolimaissa.
Lehtopöllö. Pesi uutussa Kaasavuoren alarinteellä 1960-luvun loppupuolella, mahdollisesti myös Leppäkarissa.
Käki. Parhaimmillaan 3-4 kukkujaa lahden eri puolilla. Heinäkuussa 1994 varttui käenpoika rytikerttusen pesässä Merilässä, mutta myrskytuuli pudotti jo melko ison poikasen mereen ja se hukkui.