Laskin Turun Länsilaiturin ja Vuoksenniskan talvilinnuston talvikaudella 1979/80. Laskenta-alue ulottui sataman Linnanaukosta Raisionjoen suuhun. Alue rajautui lännen puolella mereen ja maan puolella sataman varastohalleihin ja vapaavaraston aitaan.

Laskenta-alue on muuttunut paljon tuosta ajasta. Ruissalon vanha puusilta on purettu ja uusi silta on ollut jo kauan. Satamalaitos ruoppasi Ruissalon ja mantereen välisen salmen ja laajensi satama-aluetta lähes 100 metrillä kohti Ruissaloa. Suuri osa Länsilaituria on nykyisin asfaltin peitossa ja aidattu, eikä siellä juurikaan enää ole entisen kaltaista ruderaattia. Rantaviivan tuntumassa kasvaa puita. Vuoksenniskan alue on kaventunut ja maaperä tasoitettu, ja rikkaruohostot ovat enää lähes muisto vain.

Laskin kaikki havaitsemani linnut 17 päivänä 10.11.1979 ja 28.3.1980 välisenä aikana. Laskenta tapahtui aamupäivällä ja kesti noin tunnin. Laskentapäiviä oli marraskuussa 2, joulukuussa 6, tammikuussa 3, helmikuusa 4 ja maaliskuusa 2. Myös Rauno Laine osallistui laskentaan jonkun kerran. Kirjasin myös merialueen jäätilanteen. Meri oli sula joulukuun alkupäiviin saakka, jolloin se pakkasjakson aikana jäätyi kokonaan. Leudomman sääjakson aikana osa jäistä suli niin, että tammikuun puolimaissa merestä 3/4 oli jäässä. Helmikuun alun kovilla pakkasilla meri jäätyi kokonaan, ja vasta viimeisessä laskennassa 28.3. oli pieni osa (1/10) jääpeitteestä kadonnut.

Kaikkiaan tapasin laskennoissa 9616 yksilöä ja 37 lintulajia, joista vain varis ja naakka tavattiin kaikkina päivinä. Runsaimmat lajit olivat sinisorsa, varis, naakka, harmaalokki, urpiainen ja kesykyyhky. Seuraavassa listassa ovat kaikki havaitut lajit yksilömäärineen, (sulkeissa keskimääräinen yksilömäärä/laskenta, vain runsaimmat lajit) ja [hakasulkeissa lajin keskimääräinen osuus kokonaismäärästä].
 • sinisorsa 3247 yks. (191) [34 %]
 • varis 2575 yks. (151) [27 %]
 • naakka 877 yks. (52) [9 %]
 • harmaalokki 568 yks. (33) [6 %]
 • urpiainen 534 yks. (31) [6 %]
 • lokkilaji 526 yks. (31) [5 %]
 • kesykyyhky 388 yks. (23) [4 %]
 • kalalokki 255 yks. (15) [3 %]
 • naurulokki 184 yks. (11) [2 %]
 • kanadanhanhi 138 yks. (8) [1 %]
 • varpunen 84 yks. (5) [1 %]
 • isokoskelo 41 yks. (2)
 • talitiainen 30 yks. (2)
 • punatulkku 27 yks. (2)
 • hemppo 25 yks. (1)
 • viherpeippo 23 yks. (1)
 • harakka 14 yks. (1)
 • fasaani 12 yks. (1)
 • merilokki 12 yks. (1)
 • sinitiainen 12 yks. (1)
 • keltasirkku 10 yks. (1)
 • tikli 9 yks. (1)
 • vuorihemppo 5
 • tundraurpiainen 3
 • kanahaukka 2
 • tunturikiuru 2
 • haapana 1
 • Anas-laji 1
 • telkkä 1
 • varpushaukka 1
 • ampuhaukka 1
 • kiuru 1
 • närhi 1
 • västäräkki 1
 • mustarastas 1
 • isolepinkäinen 1
 • peippo 1
 • vihervarpunen 1
 • pulmunen 1
Laji- ja yksilömäärät olivat alhaisimmillaan helmikuun alkupuolen kovilla pakkasilla: 9.2.1980 tavattiin 54 ja 2.2.1980 117 yksilöä. Eniten lintuja oli 1056 yksilöä 17.11.1979 ja 1022 yksilöä 23.12.1979. Keskimäärin yhdessä laskennassa tavattiin 566 yksilöä.

Muttamia lajikohtaisia huomioita. Sinisorsia oli eniten marras-joulukuun vaihteessa, noin 450 yksilöä. Määrä romahti tammikuun lopussa niin, että helmikuun alkupuolella ei tavattu kuin 1 sinisorsa. 28.3. tavattiin railoissa jo 105 yksilöä. Kanadanhanhia oli 15-32 yksilöä 2.12.1979 asti, jonka jälkeen seuraava 35 yksilön parvi tavattiin 20.2.1980. Lokkien määrä oli suuri joulukuun puoliväliin saakka, ja viimeiset lokit tavattiin 19.1.1980, kunnes 28.3. oli ensimmäinen harmaalokki palannut kevätmuutolta. Kesykyyhkyt ruokailivat läheisellä viljavarastolla. Varisten määrä oli suurimmillaan vuodenvaihteessa, 550 yksilöä 23.12.1979 ja 400 yksilöä 5.1.1980. Suurin naakkamäärä, 150 yksilöä, tavattiin 5.1.1980.

Urpiaiset ja muut siemensyöjät olivat ilahduttavan runsaita. Ne ruokailivat täytemaakasojen rikkaruohokasvustoissa. Myös urpiaisten määrä romahti tammikuun lopulla.